Svářečská škola

 

Nabídka svářečské školy pro rok 2014:  

° ŠKOLENÍ SVÁŘEČŮ VŠECH SKUPIN
° REKVALIFIKACE
° PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ

Svářečská škola:  
       
svářečská škola č. 13 - 744

 Místo výuky:   

Lázně Bělohrad – mechanizační středisko - Kotykova alej 128

 Zaškolený pracovník - ZP:

- Plamenem            - 6 směn
- Plazmou               - 6 směn
- Pájení CU trubek   - 6 směn

 Základní kurzy - ZK:

- Plamenem
- Obalenou elektrodou
- Tavící se elektrodou
- Netavící se elektrodou

Úřední zkoušky:

  • Plamenem

- trubky
- pájení

  • Obalenou elektrodou

- plechy
- trubky

  • Tavící se elektrodou  

- plechy
- trubky

  • Netavící se elektrodou

- plechy
- trubky

Školení na základních materiálech:
            Nelegovaná ocel - vysokolegovaná ocel - měď - hliník  

Časový harmonogram:

   Začátek kurzu:                 7. dubna          22. září
   Začátek přípravy:            31. března       15. srpna 

Výuka probíhá ve svářečské škole zpravidla v pondělí, středu a čtvrtek od 14,30 hod., ve sjednaných případech i v ranní směně od 6,00 hod.

   Zkoušky:                             27. května       11. listopadu
   Doškolení:                          dle dohody
   Zkoušky ZP:                        dle dohody

Zkoušky se provádějí za účasti zkušební organizace č.13 – DOM-ZO 13 s.r.o. Česká Třebová.

INFORMACE:

  • ve středu mezi 8:00 – 9:00

  • informace podá p. Bohuslav Müller – vedoucí svářečské školy, tel.: 493724156  

Cenová nabídka platná od 1. 12. 2013                         

 Základní kurzy ZK 111 1.1   8.800,- Kč 
  ZK 111 8  10.600,- Kč 
  ZK 135 1.1  9.400,- Kč 
  ZK 135 8 11.500,- Kč 
  ZK 141 8  12.800,- Kč 
  ZK 141 23  13.700,- Kč 
 Zaškolení ZP 111-1 1.1   3.100,- Kč 
  ZP 311-1 2.1.1  3.100,- Kč
  ZP 135-1 1.1   3.200,- Kč 

Úřední zkoušky a přezkoušení podle ČSN EN 287-1(2):

  Úřední zk. Doplňková zk. Přezkoušení Oprava
 111 P BW 1.1 B t12 PF ss nb 10.300,- 5.600,-  4.100,- 2.400,-
 111 P BW 8 B t10 PF ss nb 16.000,-   7.400,-  6.100,-   2.900,-
 135 P BW 1.1 S t12 PF ss nb 10.300,-   5.600,-  4.100,-   2.200,-
 135 P BW 8 S t8 PF ss nb 16.100,-    8.200,-   6.100,-   2.400,-
 141 T BW 8 S t10 D50 H L045 ss nb                 15.700,-     8.900,-       6.700,-    
 141 P BW W23 wm t5 PF ss nb 18.300,- 6.800,-      

Ceny jsou uvedeny bez DPH, které činí 21 %.

Schválil: Mgr. Pavel Petr, ředitel SOU 
               Bohuslav Müller, vedoucí svářečské školy                     

Lázně Bělohrad 7. 11. 2013

cz