Upozornění

 

Ředitel školy upozorňuje všechny žáky školy, že dochází k častým stížnostem na chování žáků naší školy ze stran občanů města Lázně Bělohrad. Tyto stížnosti se týkají chování žáků v Zámecké ulici, zvláště pak „nevhodné používání“ dopravních prostředků a dodržování vyhlášky o silničním provozu a kouření. Na toto chování byla upozorněna Policie ČR, která přislíbila častější kontroly v této oblasti. Vedení školy žádá žáky, aby se chovali na veřejnosti tak, aby nedělali ostudu sobě ani škole.

cz