Studentům naší školy nabízíme

 

Studentům naší školy nabízíme:

Možnost ubytování na domově mládeže
cena ubytování: 1 100 Kč/měsíc

Možnost stravování ve školní jídelně
ceny stravování: viz. záložka Stravování

Možnost nákupu svačin v kantýně v budově školy dle aktuální nabídky

Vlakové i autobusové spojení všemi směry

Zájmové činnosti v oblasti:

SPORTU

- vlastní sportovní hala s posilovnou
- možnost využití sportovního areálu v prostoru školy (atletické sportoviště s tartanovým
  povrchem, fotbalové a tenisové hřiště s umělým povrchem)
- možnost využití sportovišť TJ L. Bělohrad (kopaná, tenis, volejbal)
- kroužky kopané, florbalu
- bruslení a hokej, lyžování
- plavecký bazén

Upozorňuji žáky naší školy, že je možné denně (mimo pátku a víkendu) sportovat v hale i venkovním hřišti od 16.00 do 18.00 (+ každou středu 19.00 - 20.00). Hrajeme fotbal, florbal, basket, volejbal, tenis, posilujeme. Možností je ještě daleko více, dle Vašeho zájmu.
Těším se na Vás - čím více, tím lépe!             V.Machková

KULTURY

- návštěvy kina, divadla, koncertů 
- návštěvy sportovních utkání

cz