Informace pro rodiče

 

Organizace školního roku - více

 ____________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

Upozornění:

Ředitel školy upozorňuje všechny žáky školy, že dochází k častým stížnostem na chování žáků naší školy ze stran občanů města Lázně Bělohrad. Tyto stížnosti se týkají chování žáků v Zámecké ulici, zvláště pak „nevhodné používání“ dopravních prostředků a dodržování vyhlášky o silničním provozu a kouření. Na toto chování byla upozorněna Policie ČR, která přislíbila častější kontroly v této oblasti. Vedení školy žádá žáky, aby se chovali na veřejnosti tak, aby nedělali ostudu sobě ani škole.

 

Termíny prázdnin ve školním roce 2017/2018

 

Podzimní prázdniny:        čtvrtek         26. 10. 2017   – pátek 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny:          sobota         23. 12. 2017   – úterý      2. 1. 2018

Pololetní prázdniny:         pátek              2. 2. 2018              

Jarní prázdniny:              pondělí            5. 3. 2018    – neděle   11. 3. 2018

Velikonoční prázdniny:     čtvrtek          29. 3. 2018    – pátek     30. 3. 2018

Hlavní prázdniny:            pondělí            2. 7. 2018    – pátek     31. 8. 2018

 

Třídní schůzky ve školním roce 2017/2018

16. 11. 2017 (čtvrtek) 15:00 - 17:00 hod.

19. 4. 2018 (čtvrtek) 15:00 - 17:00 hod.

cz