Kontaktní údaje

 

   Zřizovatel školy:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245,
500 03  Hradec Králové         

   Kontaktní údaje  

Název školy:  Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad,
                      Zámecká 478   

Ulice, číslo: Zámecká 478   
Město:  Lázně Bělohrad  
PSČ:  507 81   
Okres:  Jičín   
VÚSC:  Královéhradecký   
IČ:  00087726  
DIČ:  CZ00087726   
Datová schránka: is9dqe6 

Ředitel školy : Mgr. Pavel Petr

   Kontaktní spojení

  Škola
Tel.: 493 792 381  
        493 792 382
Mobilní tel.: 725 841 526 (sekretariát ředitele školy)

www:  www.soulb.cz   
E-mail:  soulb@soulb.cz

Statutární zástupce organizace - ředitel školy
Mgr. Pavel Petr
Mobilní tel.: 725 841 526 

Statutární zástupce ředitele školy
Ing. Pavel Bryknar
Mobilní tel.: 725 841 579

Úsek teorie, výchovný poradce
Mobilní tel.: 725 841 579 (Ing. Pavel Bryknar)

Prevence sociálně-patologických jevů
Tel. na sekretariát 493 792 381 (Mgr. Eva Baudyšová)

Domov mládeže
Mobilní tel.: 736 744 843
Vedoucí vychovatelka: pí Vladimíra Machková, tel.: 602 660 593
Odkaz na mapu

Mechanizační středisko 
Tel.: 493 792 440
Mobilní tel.: 725 841 671 (p. Petr Morávek)
Odkaz na mapu

Osoba zodpovědná za řízení odborného výcviku oboru Ošetřovatel a Kuchař-číšník
Mobilní tel.: 725 841 596 (Ing. Jaroslava Bryknarová)

Učitelka odborného výcviku oboru Kuchař-číšník
Mobilní tel.: 725 894 579 (pí Renata Čečetková)

Stravování  
Mobilní tel.: 725 842 497 nebo pevná linka: 493 792 382 (pí Helena Suchardová)

Ekonomické oddělení
Mobilní tel.: 725 841 713 (pí Zdenka Krejcarová)

Provozní záležitosti
Tel.: 493 792 382 (pí Zdenka Krejcarová)

Doplňková činnost
p. Emil Stehlík
Mobilní tel.: 731 104 468

Autoškola
Mobilní tel.: 725 842 563 (p. Josef Václavík)

 
          

cz