Ošetřovatel

 

Kód a název oboru

  53-41-H/01  OŠETŘOVATEL/OŠETŘOVATELKA   

Doba studia

  3 roky

Způsob ukončení studia

   závěrečná zkouška - výuční list

Obor je určen

   pro dívky i chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou

Popis oboru

- Základy ošetřovatelské práce
    ve zdravotnických zařízeních
    v sociálních zařízeních
    v ústavech sociální péce
    v léčebnách dlouhodobě nemocných 
    ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením
- základy léčebné, rehabilitační a diagnostické péče
- základy ekonomického vzdělávání
- práce s počítačem a internetem
- psaní na počítači všemi deseti prsty v rámci osnov
- možnost placené praxe na smluvním pracovišti (2. a 3. ročník)
- spolupráce s Oblastní nemocnicí Jičín a.s.

Rozšiřující kurzy

- masérský kurz
- řidičský průkaz B, C, T

Způsob odborného výcviku

Žáci vykonávají odborný výcvik ve 2. a 3. ročníku v Nemocnici Jičín, popř. na jiném smluvním pracovišti.

Učební plán

Předmět

Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk 1 1 1
Literární a estetická výchova 2 - -
Cizí jazyk 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 1 - -
Chemie 1 - -
Biologie a ekologie 2 3 -
Matematika 2 1 1
Technika administrativy 1 - -
Tělesná výchova 2 2 2
Informační a komunikační technologie - 1 1
Ekonomika - 1 2
Rodinná výchova 2 - -
Somatologie 5 - -
Základy epidemiologie a hygieny - 2 -
Klinická propedautika - 2 2
Zdravotnická psychologie - 2 2
Sociální akvizice klientů 2 - -
První pomoc 1 1 -
Zdravotnické a sociální služby 1 - -
Ošetřovatelská péče 6 7 3
Odborný výcvik - 7 14
Celkem 32 33 31
cz