Opravář zemědělských strojů

 

Kód a název oboru

41-55-H/01   OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ   

Doba studia

3 roky

Způsob ukončení studia

závěrečná zkouška - výuční list

Obor je určen

pro chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou

Popis oboru

- oprava strojů a zařízení a jejich funkčních celků 
- základy práce automechanika 
- řízení motorových vozidel B, C, T v rámci osnov zdarma 
- sváření plamenem a CO2 v rámci osnov zdarma
- elektrotechnické práce související s opravami
- psaní na počítači všemi deseti prsty v rámci osnov
- možnost placené praxe na smluvním pracovišti (2. a 3. ročník)

Rozšiřující kurzy

- sváření eletrickým obloukem
- řízení samojízdných sklízecích strojů
- ovládání vysokozdvižných vozíků
- práce s motorovou pilou

Způsob odborného výcviku

Školní mechanizační středisko, od 2. ročníku možnost provádět odborný výcvik na smluvním pracovišti.

Učební plán:

Předmět

Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk 1 1 1
Literární a estetická výchova 2 - -
Cizí jazyk 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 1 1 -
Chemie a ekologie 1 - -
Základy zemědělské výroby - 1,5 -
Matematika 2 1 1
Tělesná výchova 1 1 1
Technika psaní na PC 1 - -
Informační a komunikační technologie - 1 1
Ekonomika - 1 1
Strojírenství 1 - -
Technické kreslení 1 - -
Zemědělské stroje a zařízení - 2 2
Technologie oprav 1 2 2,5
Motorová vozidla - 1,5 2,5
Odborný výcvik 15 17,5 17,5
Celkem 30 33,5 32,5

 

cz