Obráběč kovů

 

Kód a název oboru

  23-56-H/01   OBRÁBĚČ KOVŮ (zaměřeno na elektronicky řízené stroje)   

Doba studia

  3 roky

Způsob ukončení studia

   závěrečná zkouška - výuční list

Obor je určen

   pro dívky i chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou

Popis oboru

- práce na elektronicky řízených strojích 
- strojní obrábění, soustružení, frézování, vrtání, broušení
- práce s technickou dokumentací
- technologie obrábění 
- řízení motorových vozidel B v rámci osnov zdarma 
- sváření CO2 v rámci osnov zdarma
- práce s počítačem a internetem
- psaní na počítači všemi deseti prsty v rámci osnov
- možnost placené praxe na smluvním pracovišti (2. a 3. ročník)
- možnost finanční podpory!

 Spolupráce s firmou DEPRAG CZ a. s.:
- možnost placené praxe ve firmě
- možnost stipendia

Rozšiřující kurzy

- řidičský průkaz C, T
- sváření eletrickým obloukem, plamenem
- ovládání vysokozdvižných vozíků

Způsob odborného výcviku

Školní mechanizační středisko, od 2. ročníku možnost provádět odborný výcvik na smluvním pracovišti.

 Učební plán:

Předmět

Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk a literatura 1 1 1
Cizí jazyk (ANJ/NMJ) 2 2 2
Literární a estetická výchova 2 - -
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 1 1 1
Chemie ekologie 1 - -
Matematika 2         2         1
Tělesná výchova 1 1 1
Informační a komunikační technologie - 1 -
Technika psaní na PC 1 - -
Ekonomika - - 2
Programování CNC - 1 2
Technická dokumentace 2 1 1
Strojnictví 2 1 1
Strojírenská technologie 2 1 -
Technologie 3 1 1
Odborný výcvik 12 17,5 17,5
Celkem 33 31,5 31,5
cz