Kuchař - číšník

 

Kód a název oboru

  65 - 51 -H/01  KUCHAŘ/ČÍŠNÍK   

Doba studia

  3 roky

Způsob ukončení studia

   závěrečná zkouška - výuční list

Obor je určen

   pro dívky i chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou

Popis oboru

- základy společného stravování
- základy stolničení
- technologie potravin a výživy
- příprava slavnostních hostin
- práce s počítačem a internetem
- psaní na počítači všemi deseti prsty v rámci osnov
- možnost placené praxe na smluvním pracovišti 

Rozšiřující kurzy

- barmanský kurz
- řidičský průkaz B, C, T

Způsob odborného výcviku

 Školní stravovací zařízení, od druhé poloviny 1. ročníku možnost provádět odborný   výcvik na smluvním pracovišti.

Učební plán:

Předmět

Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk 1 1 1
Anglický jazyk / Německý jazyk - pokročilí 2,5 2 2
Anglický jazyk / Německý jazyk - začátečníci 1 1 1,5
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 1 - -
Chemie 1 - -
Biologie a ekologie - 1 -
Matematika 1 1 1
Literární a estetická výchova 2 - -
Tělesná výchova 1 1 1
Technika psaní na PC 1 - -
Informační a komunikační technologie - 1 1
Ekonomika 1 1 1
Potraviny a výživa 1 1 1
Technologie přípravy pokrmů 1 2 2
Stolničení 1 1 1
Základy manažerské práce - - 1
Společenská výchova a komunikace - - 1
Odborný výcvik 15 17,5 17,5
Celkem 31,5 31,5 33
cz