Informace k přijímacímu řízení

 

 

Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení - školní rok 2018/2019 pro denní formu vzdělávání pro obory středního vzdělání s výučním listem - více

Příjímací řízení pro školní rok 2018/2019 - srpen 2018 - více

Příjímací řízení ve Středním odborném učilišti Lázně Bělohrad pro školní rok 2018/2019 - 2. kolo - více

Příjímací řízení ve Středním odborném učilišti Lázně Bělohrad pro školní rok 2018/2019 - 1. kolo - více

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ředitel školy tímto sděluje, že dne 22. 1. 2018 obdržel z KÚ Královéhradeckého kraje informaci, že na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/1/11/2018 pro školní rok 2018/2019 již v naší škole není možné vyhlásit přijímací řízení do prvního ročníku následujících oborů vzdělání, neboť od 1. 7. 2018 budou označeny jako dobíhající:

• 65-51-H/01 Kuchař – číšník

• 64-41-L/51 Podnikání – nástavba

• 36-67-H/01 Zedník

Do nově zapisovaného oboru vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec–farmář může vyhlásit 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 až ředitel splynutím nově vzniklého subjektu Zemědělská akademie - střední škola a vyšší odborná škola nejdříve 1. 7. 2018, nejpozději však 31. 8. 2018. 

 

cz