Podnikání

 

Kód a název oboru

  64-41-L/51  PODNIKÁNÍ  

Dle rozhodnutí Krajského úřadu bude další první ročník otevřen pro školní rok 2017/2018.

Doba studia

  2 roky

Způsob ukončení studia

   závěrečná maturitní zkouška - maturitní vysvědčení

Obor je určen

   pro dívky i chlapce s ukončeným odborným vzděláním s výučním listem

Popis oboru

- příprava pro dráhu podnikatele, majitele firmy
- ekonomika podniku, základy manažerských, marketingových činností
- základy finančního hospodaření firem a účetnictví
- získání znalostí a dovedností v oblasti práva a psychologie
- práce s počítačem a internetem

Rozšiřující kurzy

- řidičský průkaz B, C, T

Učební plán:

Předmět

Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník
Český jazyk a literatura 3 4
Cizí jazyk (ANJ/NMJ) 4 4
Tělesná výchova 2 2
Ekonomie 3 3
Právní nauka 2 2
Účetnictví, daňová evidence a daně 4 4
Písemná a elektronická komunikace 3 2
Matematika 4 4
Občanská nauka - 1
Marketing a management 2 2
Psychologie 2 -
Dějepis 2 -
Informační a komunikační technologie 2 2
Praxe 1 1
Celkem 34 31
cz