Úřední deska

 

 

OZNÁMENÍ o možnosti převzít písemnost (§ 25 správního řádu)

 

Odesílatel: SOU Lázně Bělohrad 

Adresát:

Obsah zásilky:

Datum oznámení:

Doba uložení:

Písemnost je možné převzít v podatelně školy (sekretariát) v provozních hodinách podatelny
(pracovní dny 7:00 - 13:00, 13:30 - 15:00).

cz