Rada školy

 

Rada školy

       Členové:

Ing. Jiří Kotyška - předseda - zástupce za zřizovatele
Václav Holubička - zástupce za zřizovatele
Vladimíra Machková - zástupce pedagogů školy
Petr Morávek - zástupce pedagogů školy
Šárka Šubrová - zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků  a zletilých žáků 
Jakub Kordík - zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků  a zletilých žáků 

Datum konání příští Rady školy:  

Volby do Rady školy - více 

cz