Podatelna

 

Podatelna (příjem dokumentů)

(Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění, a vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění pozdějších předpisů.)

Adresa:

SOU Lázně Bělohrad, Zámecká 478, 507 81  Lázně Bělohrad  
E-mail adresa: soulb@soulb.cz  
Datová schránka: is9dqe6
Úřední hodiny: Po – Pá 7:00 – 13:00 a 13:30 - 15:00  

Příjem dokumentů:

Dokumenty od poštovních úřadů a jiných orgánů a organizací a od občanů se přijímají na sekretariátě školy („Podatelna“). Dokumenty se přijímají v listinné podobě (Střední odborné učiliště, Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad), elektronicky (soulb@soulb.cz) nebo přes datové schránky (is9dqe6). U dokumentů přijímaných elektronicky není vyžadován elektronický podpis. Digitální dokumenty jsou přijímány ve formátu: *.TXT, *.DOC, *. DOCX, *.PDF 1.4 a vyšší, *.JPG, *.JPEG.

Právní důsledky doručení poškozeného (nebo neúplného) dokumentu dle vyhl. č. 259/2012: § 3

(2) Pokud je veřejnoprávnímu původci dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí veřejnoprávní původce odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.

(3) Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, veřejnoprávní původce nezpracovává.

Žádost o vystavení druhopisu vysvědčení, výučního listu apod.  

cz