Vítejte na stránkách Zemědělské akademie Hořice – střední školy a vyšší odborné školy.
Tato příspěvková organizace vznikla 1. července 2018 splynutím Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice a SOU Lázně Bělohrad

Akce školy v Lázních Bělohradě

První ... « ... 1 2 3 4 5 ... » ... Poslední
 

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlásil na dny 21. a 22. 12. 2017 ze závažných provozních důvodů ŘEDITELSKÉ VOLNO!

Výuka dne 20. 12. 2017 bude ukončena ve 12:40 hod.

 

Informace ředitelství školy ohledně splynutí škol

Vzhledem k častým dotazům ohledně budoucnosti školy se ředitel školy Mgr. Pavel Petr dne 5. 12. 2017 dotázal na Odbor školství Královéhradeckého kraje na nejčastěji se opakující dotazy:

 

1) Žádost o oficiální informaci pro zákonné zástupce stávajících žáků

2) Informaci ohledně nabízených oborů pro příští školní rok

3) Informaci pro zaměstnance ohledně pracovně-právních vztahů

Zde uvádíme odpovědi na výše uvedené dotazy ze dne 6. 12. 2017:

K dotazu 1

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 4. 12. 2017 schválilo s účinností od 1. 7. 2018 splynutí příspěvkových organizací Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice a Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 s tím, že veškerý majetek, práva a závazky splynutím zanikajících příspěvkových organizací přecházejí na splynutím vznikající příspěvkovou organizaci Zemědělská akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, se sídlem Riegrova 1403, 508 01 Hořice (po zveřejnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého ze dne 4. 12. 2017 bude výpis usnesení dotčeným příspěvkovým organizacím zaslán).

Pro stávající žáky se nemění nic, vyjma názvu školy od 1. 7. 2018.

 

K dotazu 2

O zápisu změn v rejstříku škol a školských zařízení bude rozhodovat Rada Královéhradeckého kraje dne 8. 1. 2018.

 

K dotazu 3

Ze samotného splynutí nevyplývají pro zaměstnance žádné změny, neboť veškerá práva a povinnosti přecházejí na splynutím vznikající organizaci v plném rozsahu.

 

 Odpověď z Odboru školství KÚ Hradec Králové ze dne 6. 12. 2017

 

Vyjádření v boji za samostatnost školy

Projev Mgr. Pavla Petra, ředitele školy, na jednání zastupitelstva KHK dne 4. 12. 2017 - více

Projev Ing. Pavla Šubra, starosty Lázní Bělohradu, na jednání zastupitelstva KHK dne 4. 12. 2017  - více

Vyjádření Mgr. Pavla Petra, ředitele školy, k navrhované optimalizi - více

Vyjádření Rady školy k navrhované optimalizaci - více

Usnesení Rady města k navrhované optimalizaci - více

Vyjádření Ing. Jiřího Kotyšky, ředitele firmy Deprag CZ, a. s. - více

 

Výzva k podání nabídky (poptávkové řízení) veřejné zakázky malého rozsahu: Rekonstrukce kotelny a výměna plynových kotlů v objektu Středního odborného učiliště na adrese Zámecká 478, Lázně Bělohrad – III. etapa - více 

 

Výzva k podání nabídky (poptávkové řízení) veřejné zakázky malého rozsahu na opravu rozvodů vody a kanalizace sociálního zařízení v objektu Středního odborného učiliště na adrese Zámecká 478, Lázně Bělohrad - více

 

Výsledky 7. kola přijímacího řízení do učebních oborů pro školní rok 2017/2018 - více   

 

Přijímací řízení do učebních oborů pro školní rok 2017/2018 - 7. kolo - více

 

Výsledky 6. kola přijímacího řízení do učebních oborů pro školní rok 2017/2018 - více   

 

Seznam přijatých uchazečů podle registračních čísel ve 3. kole přijímacího řízení do 1. ročníku nástavbového studia, obor 64-41-L/51 Podnikání, pro školní rok 2017/2018- více

 

Přijímací řízení do 1. ročníku do učebních oborů pro školní rok 2017/2018 - 6. kolo -více

První ... « ... 1 2 3 4 5 ... » ... Poslední
cz