SOU lázně bělohrad aktuálně

 

Informace ředitelství školy ohledně splynutí škol

Vzhledem k častým dotazům ohledně budoucnosti školy se ředitel školy Mgr. Pavel Petr dne 5. 12. 2017 dotázal na Odbor školství Královéhradeckého kraje na nejčastěji se opakující dotazy:

 

1) Žádost o oficiální informaci pro zákonné zástupce stávajících žáků

2) Informaci ohledně nabízených oborů pro příští školní rok

3) Informaci pro zaměstnance ohledně pracovně-právních vztahů

Zde uvádíme odpovědi na výše uvedené dotazy ze dne 6. 12. 2017:

K dotazu 1

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 4. 12. 2017 schválilo s účinností od 1. 7. 2018 splynutí příspěvkových organizací Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice a Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478 s tím, že veškerý majetek, práva a závazky splynutím zanikajících příspěvkových organizací přecházejí na splynutím vznikající příspěvkovou organizaci Zemědělská akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, se sídlem Riegrova 1403, 508 01 Hořice (po zveřejnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého ze dne 4. 12. 2017 bude výpis usnesení dotčeným příspěvkovým organizacím zaslán).

Pro stávající žáky se nemění nic, vyjma názvu školy od 1. 7. 2018.

 

K dotazu 2

O zápisu změn v rejstříku škol a školských zařízení bude rozhodovat Rada Královéhradeckého kraje dne 8. 1. 2018.

 

K dotazu 3

Ze samotného splynutí nevyplývají pro zaměstnance žádné změny, neboť veškerá práva a povinnosti přecházejí na splynutím vznikající organizaci v plném rozsahu.

 

 Odpověď z Odboru školství KÚ Hradec Králové ze dne 6. 12. 2017

cz