Uskutečněné akce

První ... « ... 1 2 3 4 5 ... » ... Poslední
 

Helicopter Show 2017

Dne 12. 5. 2017 navštívili žáci tříd 1. B a 2. B (obor Ošetřovatel) akci Helicopter Show, která se odehrála na letišti v Hradci Králové. Nabitý program statických i dynamických ukázek činnosti hasičů a záchranářů poodhalil žákům a odborné veřejnosti každodenní výzvy, kterým tyto složky čelí – práci psovoda, hašení požáru pomocí vrtulníku, slaňování či „vystříhávání“ zraněné osoby z vraku auta. Zájemci si pod dohledem profesionálů mohli vyzkoušet základy první pomoci, prohlédnout si hasičskou a záchranářskou techniku a zhlédnout několik odvážných letových ukázek.

 

EXKURZE BODY THE EXHIBITION

Dne 4. 5. 2017 žáci SOU Lázně Bělohrad navštívili výstavu Body The Exhibition v Praze.
Výstava byla obohacující pro budoucí ošetřovatele v rámci výuky somatologie, ale velký zájem jevili i studenti ostatních oborů. Návštěvníci výstavy se seznámili se stavbou lidského těla a měli možnost i nácviku resuscitace a vyhmatání bulky v prsu v interaktivní části výstavy. Celou výstavou nás provázela studentka lékařské fakulty, která svůj výklad o anatomii a fyziologii zpestřila i zajímavosti o lidském těle.
Výstava zaujala a obohatila všechny přítomné žáky i učitele. Zanechala nezapomenutelný zážitek.

 

Vztahy ve třídě – Mgr. G. Prodělalová, okresní metodik prevence PPP Jičín

Dne 2. 5. 2017 se třída 2. B zúčastnila programu vedeného Mgr. G. Prodělalovou z PPP Jičín. Vztahy ve třídě, klima třídy a práce s dynamikou třídního kolektivu je základem pro budování pozitivního klimatu v celé škole. Žáci se ochotně zapojovali do technik prožitkového charakteru a na závěr ocenili možnost prohloubení vzájemného poznávání.

Mgr. Eva Baudyšová – metodik prevence, Ing. Lucie Petrová – třídní učitel.

 

Exkurze Městské muzeum Jičín

První ročník oboru Ošetřovatel navštívil dne 26. 4. 2017 stálou výstavu Městského muzea v Jičíně. Vystavené exponáty byly velice zajímavé a všechny nás zaujaly.

 

Volný čas - nízkoprahové kluby

Dne 25. 4. 2017 navštívily naši školu Mgr. M. Pražáková, Dis. a Bc. A. Funková – sociální pracovnice z Charity Jičín. Žáci prvních a druhých ročníků vyslechli přednášky o fungování nízkoprahových klubů v Jičíně, Hořicích a Nové Pace.

Nízkoprahové kluby poskytují bezpečí, podporu a pomoc dětem a mladým lidem ve věku od 8 do 20 let (v Jičíně až do 26 let), kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a vytváří jim takové podmínky, aby byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnali. Při poskytování služby je respektována jedinečnost, důstojnost a nezávislost zájemce o službu a uživatele služby, jeho soukromí a právo vlastní volby.

Mgr. Eva Baudyšová – metodik prevence.

 

 

Vztahy ve třídě – Mgr. G. Prodělalová, okresní metodik prevence PPP Jičín

Dne 11. 4. 2017 se třída 2. A zúčastnila programu vedeného Mgr. G. Prodělalovou z Pedagogicko-psychologické poradny Jičín. Vztahy ve třídě, klima třídy a práce s dynamikou třídního kolektivu je základem pro budování pozitivního klimatu v celé škole. Žáci se ochotně zapojovali do technik prožitkového charakteru a na závěr ocenili možnost prohloubení vzájemného poznávání.

Mgr. Eva Baudyšová – metodik prevence, Mgr. František Rejč – třídní učitel

 

Velikonoční jarmark

Dne 8. dubna 2017 se v místním Památníku uskutečnily velikonoční trhy, kde se prezentovala i naše škola. Žáci připravili velikonoční tabuli, napekli linecké zajíčky, vyrobili domácí nudle, o které je každý rok velký zájem, a upletli i pomlázky. Veškeré výrobky byly prodány ve stánku během velikonočních trhů.

 

Přebor školy ve florbalu

Semifinálové turnaje proběhly 5. a 11. 4. 2017.

Pořadí:  z   5. 4.    – 2. B, 2. N, 3. A
              z 11. 4.    - pouze 2 týmy – 1. B, 2. A

Z důvodu malého zájmu žáků (1. B a 2. A) a neúčasti týmů 1. A a 3. B byl finálový turnaj zrušen.
Mrzí mě nezájem o sportování zejména u 1. ročníků.
Musím pochválit týmy 2. B a 2. N nejen v přístupu, ale zejména díky předvedeným výkonům.
Děkuji děvčatům K. Janákové a A. Fléglové za pomoc při organizaci turnajů.

Doufám, že v květnu (termín bude upřesněn), kdy proběhne přebor školy v atletice, bude více nadšených sportovců.

V.Machková

 

Exkurze Nová Paka

Dne 6. 4. 2017 se žáci oboru Opravář zemědělských strojů zúčastnili exkurze v Nové Pace. Pan Müller provedl naši skupinu 8 žáků z 1. B po areálu podniku, ve kterém se nachází více firem: NEREZ Nová Paka, KOSIT a ZÁMEČNICTVÍ MAŤÁTKO. Měli jsme možnost spatřit stroje a zařízení, o kterých jsme se učili. Žáci projevili veliký zájem o předvedenou činnost.

V. Kyselo, učitel OV

 

Trestní odpovědnost – tisková mluvčí jičínské policie Hana Klečalová

Dne 15. 3. 2017 navštívila naši školu tisková mluvčí jičínské policie paní Hana Klečalová. Třída 1. B vyslechla přednášku na téma trestní odpovědnosti mládeže i dospělých. Žáci se seznámili s obsahy pojmů jako - trestně odpovědný pachatel, rejstřík trestů, výchovná a ochranná opatření (např. ochranná léčba, zabrání věci), trestní opatření (obecně prospěšné práce, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, domácí vězení, vyhoštění atd.), policejní cela, vazba, vazební věznice apod. Závěrem došlo i na vysvětlení skutkové podstaty některých trestných činů.

 Mgr. Eva Baudyšová – metodik prevnce.

 

 

První ... « ... 1 2 3 4 5 ... » ... Poslední
cz