Uskutečněné akce

První ... « ... 1 2 3 4 5 ... » ... Poslední
 

Chovatelský den Agrochov Stará Paka

Dne 23. 6. 2017 se žáci druhého ročníku oboru Opravář zemědělských strojů a žáci prvního ročníku oboru Obráběč kovů zúčastnili Chovatelského dne, který pořádal Agrochov Stará Paka. Žáci si prohlédli výstavu moderní zemědělské techniky, skotu a drobného zvířectva. 

 

Problematika závislostí – Bc. M. Zavadil, Dis., Laxus

Dne 22. 6. 2017 byly ve třídách 1. B a 2. A realizovány přednášky spojené s besedami na téma závislostí. Bc. Miroslav Zavadil, Dis. představil služby organizace Laxus a Semiramis. Žáci se dozvěděli kam se obrátit ve chvíli, kdy je potřeba řešit problém – ať se jedná o experiment s drogou či závislost. Přednáška byla zaměřena na reálné situace v terénu. Žáci živě diskutovali, bylo zodpovězeno množství dotazů z této oblasti.

 Mgr. Eva Baudyšová – metodik prevence.

 

 

 

7. ročník turnaje v malé kopané na umělé trávě „O putovní pohár starosty města Lázně Bělohrad“

Tento turnaj již posedmé zahájil dne 14. 6. 2017 ředitel SOU Lázně Bělohrad Mgr. Pavel Petr. Na tomto ročníku přivítal šest družstev středních škol z celého našeho regionu: Gymnázium Nový Bydžov, SOU a SOŠ Vocelova Hradec Králové, SUPŠ HNN Hradec Králové, SOŠ a SOU Vrchlabí, SOU Lázně Bělohrad a SŠGS Nová Paka. Turnaj se odehrál za pěkného počasí ve sportovním areálu u naší školy. Celkem se odehrálo 6 utkání ve dvou skupinách, následovalo semifinále a utkání o konečné umístění. Na závěr předal starosta města Ing. Pavel Šubr s naším panem ředitelem diplomy a poháry zúčastněným družstvům a nejlepšímu brankáři a střelci turnaje. To hlavní, putovní pohár, byl předán Gymnáziu Nový Bydžov za vítězství v tomto turnaji. Nejlepším brankářem se stal Jaroslav Tomášek (SOU a SOŠ Vocelova Hradec Králové), nejlepším střelcem se stal Dominik Rozputniak (SOU a SOŠ Vocelova Hradec Králové).

Děkujeme všem hráčům, vedoucím, hostům a organizátorům za podporu tohoto turnaje.
Již se všichni těšíme na další 8. ročník, který se bude konat v červnu 2018.

Pár fotografií z turnaje…
„N
aši borci“

 

Exkurze - Národní zemědělské muzeum v Čáslavi

Dne 14. 6. 2017 se žáci 2. A oboru Opravář zemědělských strojů zúčastnili exkurze do Národního zemědělského muzea v Čáslavi. Žáci viděli expozice s historickou technikou, a to od prvního hákového pluhu, přes koňmi tažené mechanické stroje, až k vývoji traktorů, kombajnů a dalších pomocníků v zemědělství. Žáci byli s exkurzí spokojeni a jejich chování a reprezentace školy proběhla velmi uspokojivě.

 

Exkurze Kumburk

Dne 14.6.2017 navštívila třída 1.A zříceninu hradu Kumburk (www.kumburk.cz) - pěší výlet (12 km) spojený s opékáním párků a prohlídkou zříceniny. Celá akce se díky počasí opravdu vydařila.

Mgr. Baudyšová Eva – třídní učitelka.

 

 

Exkurze do lékárny Benu Nová Paka

Dne 9. 6. 2017 se třída 1. A zúčastnila exkurze do lékárny Benu Nová Paka. Paní magistra nás zde seznámila s běžným provozem lékárny. Ukázala nám místnost na přípravu mastí a léků a popsala jejich následné skladování. Všechny léky mají svá pravidla pro skladování. Jsou srovnány dle expirace a každý den probíhá jejich kontrola. Do lékárny se léky dovážejí 3x denně a každé balení se musí zaevidovat. Léky na recept může vydávat pouze magistra. Seznámila nás postup nakládání s opiáty atd...

Exkurze se nám velmi líbila, dozvěděli jsme se veliké množství nových informací, které jsme doposud neznali.

 

Německý jazyk v přírodě

Dne 24.5.2017 proběhla hodina německého jazyka formou konverzace v přírodě. Žáci druhého ročníku strávili vyučovací hodinu v areálu parku a společně pracovali na zadaných úkolech.

Mgr. Eva Baudyšová – učitelka německého jazyka.

  

 

Školní přebor v atletice

Za krásného, téměř už letního počasí proběhl přebor školy v atletice. V sedmi disciplínách závodilo 17 žáků. Dokonce sportovala i tři děvčata. Jako tradičně je největší zájem o běh na 100 m, dálku a vrh koulí. Mezi nejlepší letošní výkony patřilo 160 cm do výšky Vladimíra Rychtery z 2. A a 520 cm dálkařů Patrika Hochmaula a Martina Vršeckého, oba z 2. B.
Ti, kteří se umístili na medailových místech, získali diplomy a všichni malou svačinku.
V červnu nás čekají ještě dvě sportovní akce. Od 5. 6. bude probíhat týdenní sportovní kurz druhých ročníků v Lázních Bělohradě a okolí. Tradiční turnaj O pohár starosty města pořádáme 14. 6. za účasti našeho týmu. 

V.Machková

 

Nízkoprahové kluby – Charita Jičín

Dne 18.5.2017 navštívily naši školu Mgr. M. Pražáková, Dis. a Bc. A. Funková – sociální pracovnice z Charity Jičín. Žáci prvních a druhých ročníků vyslechli přednášky o fungování nízkoprahových klubů v Jičíně, Hořicích a Nové Pace.
Nízkoprahové kluby poskytují bezpečí, podporu a pomoc dětem a mladým lidem ve věku od 8 do 20 let (v Jičíně až do 26 let), kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a vytváří jim takové podmínky, aby byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnali. Při poskytování služby je respektována jedinečnost, důstojnost a nezávislost zájemce o službu a uživatele služby, jeho soukromí a právo vlastní volby.

Mgr. Eva Baudyšová – metodik prevence.

 

 

Basketbalové soustředění

Začátkem května proběhlo (také) v naší sportovní hale soustředění reprezentačního družstva basketbalu žen.

První ... « ... 1 2 3 4 5 ... » ... Poslední
cz