Uskutečněné akce

1 2 3 4 5 ... » ... Poslední
 

Přednášky na téma Závislosti – Semiramis

 

Dne 1. a 22. 11. 2018 se postupně všechny třídy školy zúčastnily přednášek spojených s besedami na téma závislostí. Tyto přednášky realizoval lektor firmy Laxus. Žáci byli poučeni odborníkem z praxe o tom, co je to závislost obecně a jak závislost vzniká, jaké jsou možnosti pomoci a jak s lidmi se závislostmi pracuje Laxus.

 

 

Mgr. Eva Baudyšová – metodik prevence.

 

Farmet Smiřice

Dne 11. 9. 2018 se žáci prvního ročníku zúčastnili výstavy techniky pořádané firmou Farmet ve Smiřicích. Žáci mohli vidět výstavu strojů a agregaci a také ukázky práce s technikou přímo na poli.

Petr Morávek, ved. učitel odborného výcviku

  

 

Veletrh práce Jičín

Dne 5. 9. 2018 se třídy druhých a třetích ročníků zúčastnily, spolu s maturitním ročníkem nástavby - obor Podnikání, Veletrhu práce v Jičíně. Žáci se seznámili s firmami, které prezentovaly svoji výrobu a nabízely pracovní příležitosti. Během dopoledne probíhaly přednášky pana Čenského na téma pracovní pohovor, vystupování na veřejnosti apod. Tato akce přispívá k orientaci žáků na trhu práce.

  Mgr. Eva Baudyšová – výchovný poradce a metodik prevence

 

Výlet na Kumburk

Dne 22. 6. 2018 třída 2. A a 1. N navštívila zříceninu hradu Kumburk u Nové Paky. I přes nepřízeň počasí byla tato akce velmi pěkná.

 

Mgr. Eva Baudyšová, Mgr. František Rejč – třídní učitelé

 

Exkurze IQ park Liberec

Exkurze IQ park Liberec

 Dne 18. 6. 2018 se třída 2. A zúčastnila exkurze do IQ parku. Poučné a zajímavé expozice žáky zaujaly. Společná cesta vlakem byla příležitostí k vzájemnému poznávání.

 Mgr. Eva Baudyšová – třídní učitelka

 

Přednáška - Trestně právní odpovědnost – Mgr. K. Zavadilová, Laxus

Dne 12. a 19. 6. 2018 proběhly ve všech třídách přednášky spojené s besedami na téma Trestně právní odpovědnost. Mgr. Kateřina Zavadilová z organizace Laxus seznámila žáky s touto problematikou, použila konkrétní kazuistiky a zodpověděla množství dotazů.

 

Mgr. Eva Baudyšová – metodik prevence.

 

„Dnešní přednáška nás poučila a nastínila závažnost trestních činů, přestupků a jejich následků. Nahlédli jsme do skutečných případů, přemýšleli jsme a debatovali o následcích trestních činů. Způsob podání nás zaujal.“

Karolína Janáková a Iveta Červinková, 1. N

 

Exkurze Silnice Nová Paka

Dne 15. 6. 2018 se uskutečnila exkurze žáků naší školy do firmy Silnice Nová Paka.
Žáci se seznámili se zpracováním kovů v praxi, měli možnost vidět obrábění, tváření a svařování různými metodami. Kompletaci a montáž strojních zařízení.

  

 

Sportovní kurz

Ve dnech 4. - 8. 6. 2018 proběhl sportovní kurz 2. ročníků. Počasí nám velmi přálo, teploty si nezadaly se Středomořím… Drželi jsme se klasického programu. Letošní kurz byl převážně turistický. Řádně jsme prochodili Lázně Bělohrad a jeho okolí. Byli jsme např. v Pecce,  Šárovcově Lhotě, Libíně, Lukavci, Uhlířích, Javoří a mnoha dalších místech. Odměnou nám byla krásná příroda, výhledy a zejména sportovní aktivita na čerstvém vzduchu…

V. Machková

 

Závislosti – Bc. M. Zavadil, Dis., Semiramis

 

V průběhu května proběhly ve všech třídách přednášky spojené s besedami na téma závislostí. Bc. Miroslav Zavadil, Dis. představil služby organizace Laxus a Semiramis. Žáci se dozvěděli kam se obrátit ve chvíli, kdy je potřeba řešit problém – ať se jedná o experiment s drogou či závislost. Přednáška byla zaměřena na reálné situace v terénu. Žáci živě diskutovali, bylo zodpovězeno množství dotazů z této oblasti.

Mgr. Eva Baudyšová – metodik prevence.

 

Péče o duševní zdraví – Program Duševní nemoc – neblázni!

Dne 5. 6. 2018 jsme pořádali preventivní program pro Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad s názvem Duševní nemoc, no neblázni! Program byl zaměřený sebezkušenostně a zážitkově. Studenti se dozvěděli základní informace o duševním zdraví, mluvilo se o mýtech spojených s duševními nemocemi o stigmatizaci. Cílem bylo dozvědět se od studentů jejich zkušenosti a postřehy, bořit mýty o duševních nemocech a informovat studenty, kde hledat v případě potřeby pomoc. V rámci programu si studenti také vyzkoušeli, jak se cítí duševně nemocný člověk, jak jsou duševně nemocní prezentováni v médiích a jaká je skutečnost. Nakonec se studenti potkali s člověkem s vlastní zkušeností se schizofrenií a měli možnost se od něj dozvědět užitečné informace. Program hodnotíme jako velice úspěšný, studenti se aktivně zapojovali, byli vnímavý, empatičtí, zajímali se. Atmosféra byla velice otevřená a přátelská. Program Duševní nemoc, no neblázní!, byl pořádán organizací Péče o duševní zdraví, středisko Jičín, která již 22 let poskytuje služby sociální rehabilitace lidem s duševním onemocněním a jejímž cílem je mimo jiné poskytovat osvětu veřejnosti a bořit stigmatizaci duševně nemocných.

Za tým lektorů Bc. Kateřina Jenčíková sociální pracovnice

1 2 3 4 5 ... » ... Poslední
cz